افق روشن
www.ofros.com

گزارش تصویری و ویدئو کلیپ های اول ماه مه ترکیه


پناهجو                                                                                                  چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٠

   

   

   

   

   

   

   

   

پناهجو ترکیه

٠٨- ٠۵- ٢٠١١