افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه)

!روز برافراشته شدن پرچم برابری تمام کارگران


علی نجاتی                                                                                               چهارشنبه ١١ اردیبهشت ۱۳۹٢

اول ماه مه فرا می رسد. اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز برافراشته شدن پرچم سرخ برابری تمامی کارگران مبارک باد! باردیگر روز اول ماه مه ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگران در راه است. در این روز کارگران سراسر جهان از همه ملیت ها، قوم ها ونژادها دست از کارمی کشند و جشن می گیرند و فریاد اعتراض خود را به نابرابری حاکم نظام سرمایه داری اعلام می کنند.
اگر کارگران امریکا در روزاول ماه مه در سال ١٨٨٦در خیابانهای شیکاگو فریاد هشت ساعت کار، هشت ساعت تفریح واستراحت و هشت ساعت خواب را سر دادند؛ امروز در چهار گوشه جهان کارگران در اول ماه مه بر علیه ریاضت کشی اقتصادی و گسترش فقر و فلاکت و دیگرنا بسامانی های دنیای سرمایه داری به اعتراض برمی خیزند.
در شرایطی به روزجهانی کارگرنزدیک می شویم که ما کارگران در ایران با مشکلات بسیاری ازجمله دستمزدهای پایین و زیر خط فقر وافزایش سرسام آورگرانی وتورم، وجود قراردادهای موقت و سفید امضا، نداشتن امنیت شغلی و ایمنی در محیط کار، تعطیلی مراکزصنعتی، نداشتن حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و برگزاری آزادانه مراسم اول ماه مه ۱۱ اردیبهشت محروم هستیم و همچنان کارگران و فعالین کارگری را به دلیل طرح این خواسته های به حق خود دستگیر محاکمه و زندانی می کنند.
در آستانه اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز همبستگی بین المللی کارگران فرارسیدن این روز را به همه کارگران وخانواده های آنان تبریک وشادباش می گویم. امیدوارم ما کارگران با برگزاری با شکوه این روز بتوانیم خواسته های خود را در برابر جهان سرمایه داری رساتر از همیشه طرح کرده وبا اتحاد و همبستگی برای رسیدن به یک زندگی سالم و عاری از فقر وتبعیض وشایسته انسانهای امروزی تلاش و کوشش کنیم.

به امید آزادی تمامی زندانیان و کارگران زندانی

پیش به سوی اتحاد و همبستگی طبقاتی

علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

١٣٩٢/٢/١١ خورشیدی