افق روشن
www.ofros.com

برگزاری روز جهانی كارگر


كمیته هماهنگی برای كمك                                                                                    یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰ مه ۲۰۱۵

گزارشی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر بانه

روز جمعه ۱۱ اردیبهشت مراسم باشکوهی توسط ۱۴۰ تن از کارگران، فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی در بانه برگزار شد. در ابتدا مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی کارگران جهان آغاز گردید و به دنبال آن در گرامیداشت یاد جانباختگان راه رهایی طبقه کارگر یک دقیقه سکوت اعلام شد. سپس با قطعه شعری سکوت شکسته شد و در ادامه یکی از حاضرین تاریخچه روز جهانی کارگر را قرائت نمود. پس از آن یکی از حاضرین در رابطه با وضعیت کنونی سرمایه داری جهانی، ادامه بحران اقتصادی و دلائل آن، سیاست ریاضت اقتصادی برای گریز از بحران و ناموفق بودن این سیاست، ادامه روند تمرکز سرمایه و بیشتر شدن فاصله طبقاتی، حضور نیروهای ارتجاعی در خاورمیانه و نقش مخرب آنان، اتحاد مبارزاتی جنبش کارگری و تشکل یابی طبقه کارگر سخنانی ایراد کرد. در ادامه اشعار و مقالاتی توسط چند تن از حضار خوانده شد. همچنین قطعنامه مشترک نهادهای مستقل کارگری قرائت شد که بند به بند آن مورد تشویق قرار گرفت. به دنبال آن نمایشی توسط گروه تئاتر با مضمون مسائل کارگری و نشان دادن راه رهایی طبقه کارگر اجرا شد. مراسم با پذیرایی و رقص و شادی حاضرین به پایان رسید.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

****************

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در روستای آویهنگ از توابع سنندج

روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ جمعی از کارگران واهالی روستای آویهنگ از توابع شهر سنندج در اطراف روستا مراسمی رابه مناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت) روز جهانی کارگر برگزار کردند.
بر اساس این گزارش ارسالی کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون تبریک اول ماه مه روز جهانی کارگر ولزوم مبارزه ی خستگی ناپذیر ومتحدومتشکل طبقه ی کارگر علیه نیروی سرمایه این روز راگرامی داشتند.گفتنی ست که این مراسم با دوساعت بحث وگفتگو حول مسائل جنبش کارگری وبررسی مشکلات زندگی کارگران ولزوم بالابردن سطح آگاهی کارگران برای شناخت نیروی واقعی وعظیم خود در برابر سرمایه داری ومسائل دیگری ازقبیل تعیین دستمزد زیر خط فقر(دستمزد ٧۱۲٠٠٠ تومانی کاگران توسط دولت)باتوجه به این گرانی وسطح تورم وهمچنین تاکید بر ایجادتشکل های مستقل صنفی وکارگری بعنوان تنها راه حل طبقه ی کارگر دربرابر مشکلات پیش رویشان وچندموضوع دیگر،همراه بود..شرکت کنندگان درپایان مراسم نیز دستگیری کارگران وفعالین کارگری توسط اداره ی اطلاعات وصدور احکام سنگین وناعادلانه ی زندان برای آنان را بشدت محکوم کردند واز "اعتراض" و"ایجاد تشکلهای مستقل کارگری وصنفی وعضویت وفعالیت در آن تشکل ها " را حقی قانونی (اصل ۲٦ و۲٧ قانون اساسی وماده ی ۱۳۱ قانون کار) کارگران و فعالین کارگری دانسته و این بازداشتها راغیرقانونی اعلام کردند و خواهان آزادی بی قیدوشرط کارگران وفعالین کارگری در بند شدند. در پایان قابل ذکر است که جمعی از فعالین کارگری از اهالی روستا یک شب قبل از ۱۱ اردیبهشت تراکت های تبریک اول ماه مه را در کوچه های روستا پخش کردند .

اردیبهشت ٩۴

****************

برگزاری روز جهانی كارگر در دفترسندیکای خبازان سقز

به گزارش رسیده در تاریخ ١٠ اردیبهشت ماه ١٣٩٤ روز جهانی كارگر در محل دفتر سندیكا خبازان سقز برگزار گردید. در این مراسم رییس سندیكا محمد احمد پور در باره اوضاع معیشتی كارگران و افزایش ١٧ درصدی دستمزد، اتحاد و همبستگی طبقاتی كارگران و پیگیری مطالبات كارگری صحبت كرد، سپس محمد عبدی پور از اعضای سندیكای خبازان سقز و عضو كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری در باره اوضاع فلاكت بار طبقه كارگر در ایران و دستمزد های چند ین برابر زیر خط فقر، ضرورت اتحاد و همبستگی طبقاتی كارگران ،فاصله طبقاتی در ایران، بیمه تامین اجتماعی، حقوق معوقه كارگران و هشدار این موضوع كه عوامل سرمایه داری می خواهند با رخنه به جنبش كارگری با ایجاد تفرقه و دو دستگی از صفوف متحد ما جلو گیری كنند، صحبت كرد.
در ادامه این مراسم دو قطعه شعر قرائت شد . این مراسم با استقبال حاضرین روبرو شد و در ساعت ٧ و سی دقیقه پایان یافت.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

١١ اردیبهشت١٣٩۴