افق روشن
www.ofros.com

!بار دیگر جهان سرمایه داری بر خود لرزید


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                         يكشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

روز اول ماه مه امسال کارگران در بخش های گسترده ای از چهار گوشه جهان، از آفریقا تا آسیا و از اروپا تا آمریکا به خیابان ها آمدند و اتحاد و همبستگی بین المللی خود را به نمایش گذاشتند. در حالی زنان و مردان کارگر در بنگلادش بر علیه مناسبات نابرابر فریاد می کشیدند که خیابان های آتن، پاریس و صدها شهر دیگر در جهان مملو از جمعیتی بود که بیرق های سرخ برابری طلبی را با خود حمل می کردند. در میدان تقسیم آنکارا و خیابان های کیف پایتخت اوکرایین و بسیاری شهرهای دیگر نیروهای پلیس دولت های سرمایه داری به کارگران حمله ور شده و کارگران را مجروح و بازداشت کردند.
از سوی دیگر در ایران نیروهای امنیتی و انتظامی از هفته ها قبل از روز جهانی کارگر با احضارهای مکررر، تهدید و بازداشت فعالین کارگری و همچنین تشدید فضای امنیتی در برخی از شهرها، به استقبال این روز رفتند. اما روز پنج شنبه ۱۱ اردیبشت کارگران و زحمتکشان به هر طریق ممکن، روز اول مه، این نماد همبستگی طبقاتی کارگران را پاس داشتند و علی رغم فضای پلیسی و امنیتی، در حد توان و مقدورات مراسم این روز را برگزار کردند. کارگران سندیکای واحد تهران به میان همکاران خود رفتند، اما پلیس حاکمیت سرمایه داری حتی تحمل دیدن شیرینی روز کارگر را نداشت و به ضرب و شتم کارگران و دستگیری آنها پرداخت. این در حالی بود که تجمع کننده گان در وزارت کار سرکوب و تعدادی نیز بازداشت شدند. در این روز همچنین در شهرهای مختلف از جمله شهرهای سنندج، بانه، پاوه، رشت، تهران و کرج مراسم هایی در ارتباط با گرامی داشت روز جهانی کارگر بر پا گردید.
از سوی دیگر مراسم اول ماه مه ٢٠١۴ در حالی به شکلی گسترده و باشکوه در کشورهای مختلف جهان برگزار شد که صدها و هزاران رسانه که در مجموع تحت چهارچوب و سلطه ی مناسبات سرمایه داری در جهان فعالیت می کنند، همه ی سعی و تلاش خود را به عمل می آورند تا کارگران را به خاطر تعلقات ملی، نژادی، زبانی، مذهبی و . . . به گروه های مختلف تقسیم نموده تا آن جا که امکان دارد از اتحاد و همبستگی آن ها ممانعت به عمل آورند. اما برگزاری تظاهرات ها و مراسم های روز جهانی کارگر بار دیگر زنان و مردان کارگر را با ملیت ها، باورها و اعتقادهای مختلف در کنار یکدیگر قرار داد و اعلام نمود که مناسبات تبعیض آمیز و ناعادلانه کنونی در جهان سرمایه داری، شایسته انسان متمدن امروزی نیست.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک به همه شرکت کننده گان در مراسم های روز جهانی کارگر، بار دیگر همه کارگران و تشکل های مستقل کارگری را به اتحاد حول مطالبات کارگران در همه عرصه، فرا می خواند. هم چنین ما از همه کارگران و تشکل های کارگری که در روز اول ماه مه، همبستگی بین المللی خود را با طبقه کارگر ایران اعلام کردند، سپاس گذاری می کنیم.

گرامی باد اول ماه مه ٢٠١۴

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ١٣ اردیبهشت ١٣٩٣