افق روشن
www.ofros.com

تهدید خانواده فواد کیخسروی از سوی نیروهای امنیتی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران فواد کیخسروی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج همچون دیگر اعضای اتحادیه طی روزهای گذشته از طریق تماس تلفنی به اداره اطلاعات احضار شده بود اما از آنجا که این احضارها تلفنی بوده است و اعتبار قانونی نداشته است ایشان از رفتن به این اداره خودداری کرده است. بدنبال این برخورد از سوی فواد کیخسروی که خواهان سیر قانونی احضارش بوده است مامورین امنیتی در آخرین تماس تلفنی با وی ایشان را بشدت تهدید کرده آند و سپس با تماس تلفنی با خانواده فواد هر سه نفر عضو خانواده وی را تهدید به بازداشت کرده‌اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن برخورد غیر قانونی نسبت به احضار اعضای خود و سپس تهدید خانواده‌های آن‌ها به بازداشت، اعلام میدارد چنین شیوه های برخوردی با کارگران و روز جهانی کارگر راه به جایی نخواهد برد. روز جهانی کارگر روز ما کارگران است و ما کارگران خود باید بانی و سازمان دهنده مراسم این روز باشیم. این حق ماست و ما از این حقوق خدشه ناپذیر خود کوتاه نخواهیم آمد.

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

زندنه باد همبستگی بین‌المللی طبقه کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران -۱۱ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۰