|   خبر   |   گزارش   |   بیانیه   |   اطلاعیه   |   برگزیده   |   مقاله   |   مصاحبه   |   صوتی   |   پیوندها   |   تماس   |
خبر و گزارش
v
کارگران لاستیک البرز جاده تهران - اسلامشهر را بستند    (همراه باتصاویر) ٢٤ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
اعتراض کارگران صدرا    ٢٠ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
گزارشی از بخش نوزادان بيمارستان ميلاد در تهران
   منیرالسادات موسوی ٦ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
دو گزارش از شرایط کاری و زندگی کارگران شرکت پالایش نفت لاوان   کارگرلاوان، سلام دمکرات ٣ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
گره های رنج   ١ فروردین ١٣٨٧
v
سال شلاقی    ١ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
 
بیانیه و اطلاعیه
v
v
v
کارگران ایران صدرا باید به سر کار باز گردند
   سازمان فدائیان (اقلیت) ١٩ فروردین ١٣٨٧
v
پیام تبریک به مناسبت آزادی محمود صالحی
   سندیکای کارگران شرکت واحد ١٨ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
v
v
حمایت و پشتیبانی اتحادیه پست در سودرمالم - استکهلم
   ترجمه- کمیته آزادی محمود صالحی ١۵ فروردین ١٣٨٧
v
فراخوان- در دفاع ازجان محمود صالحی
   یورگن هورن ١۵ فروردین ١٣٨٧
v
دعوت به ادامه تحصن و تظاهرات برای آزادی محمود صالحی!
   کمیته آزادی محمود صالحی - استکهلم ١۵ فروردین ١٣٨٧
v
محمود صالحی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد گردد!
   کمیته آزادی محمود صالحی - استکهلم ١٤ فروردین ١٣٨٧
v
براى آزادى محمود صالحى متحدانه بپا خيزيم!
   کمیته آزادی محمود صالحی - استکهلم ١٤ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
v
v
v
کمپین آزادی بی قید و شرط محمود صالحی در شهر فرانکفورت    کانون همبستگی ــ فرانکفورت وحومه ١٠ فروردین ١٣٨٧
v
فراخوان تحصن یک هفته ای برای نجات جان محمود صالحی    کمیته دفاع از جان محمود صالحی ٩ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
v
محمود صالحی باید آزاد شود    هسته اقلیت ٧ فروردین ١٣٨٧
v
v
فراخوان مشترک؛ محمود صالحی را دریابیم
   کمیته ها و نهادها مشترک ۵ فروردین ١٣٨٧
v
v
بیانیه دانشجویان سوسیالیست پیرامون وضعیت محمود صالحی   دانشجویان سوسیالیست ٤ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
پرونده سازی جدید علیه محمود صالحی
   كميته دفاع از محمود صالحی ٢ فروردین ١٣٨٧
v
اطلاعیه در مورد" بازداشت... محمود صالحی"
   كميته دفاع از محمود صالحی ٢ فروردین ١٣٨٧
v
جان محمود صالحی در خطر است، باید وی را از مرگ حتمی نجات داد.!!!   كميته دفاع از محمود صالحی ٢ فروردین ١٣٨٧
v
v
پیام به محمود صالحی    برهان دیوارگر ٢ فروردین ١٣٨٧
v
نامه کمیته دفاع از محمود صالحی به سازمان عفو بین‌الملل (امنستی)    كميته دفاع از محمود صالحی ١ فروردین ١٣٨٧
v
محمود صالحی باید آزاد شود. فرهاد شعبانی ١ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
v
v
پرونده سازی جدید برای نگه داشتن محمود صالحی در زندان   کمیته هماهنگی (منطقه تهران) ٢٨ اسفند ١٣٨٦
v
v
وضعیت جسمانی محمود صالحی پذیرای اعتصاب غذا نیست!!!   انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ٢٨ اسفند ١٣٨٦
v
 
برگزیده
... مادامیکه افراد فرا نگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات و وعده وعیدهای اخلاقی، دینی، سیاسی واجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند - در سیاست همواره قربانی سفیهانه فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود ...    و .ا . لنین
به مبارزه برای افزايش دستمزدها بپيونديد
جدال بر سر دستمزدها
   فواد شمس ۵ فروردین ١٣٨٧
طومارکارگران کارخانه ها
به شورایعالی کاروکمیته دستمزدها

   کارگران کارخانه ها و ... ۵ فروردین ١٣٨٧
حداقلِ دستمزد کارگران، ماهی ٦٠٠ هزار تومان!
   کمیتۀ هماهنگی(منطقه تهران) ۵ فروردین ١٣٨٧
به کار خانگی باید دستمزد تعلق گیرد
   منیژه گازرانی ۵ فروردین ١٣٨٧
آیا افزایش دستمزد کارگران باعث گرانی می شود؟
   کمیتۀ هماهنگی(منطقه تهران) ۵ فروردین ١٣٨٧
دستمزدهای کارگری کجا! هزینه های زندگی کجا!
   سازمان فدائیان (اقلیت) ۵ فروردین ١٣٨٧
گزارش و جمعبندی سلام دمکرات
از فرایند تعیین ٢٠ درصد افزایش دستمزد ها

   فرنوش عظیمی ۵ فروردین ١٣٨٧
سقف دستمزدها و اعتراض‌های کارگری در ایران
   مهیندخت مصباح ۵ فروردین ١٣٨٧
زوال خانواده های کارگری«با این دستمزد چه باید کرد؟»
   سعید فرزانه ۵ فروردین ١٣٨٧
تعیین حداقل دستمزد
زیرخط فقر برای کارگران و مزد بگیران

   زینت میرهاشمی ۵ فروردین ١٣٨٧
مصاحبه با اسماعیل محمد ولی
در ارتباط با چگونگی تعیین حداقل دستمزد

   رادیو فرانسه ٨ فروردین ١٣٨٧
اطلاعیه ها، مقالات و پیام ها
اخبار اعتراض برای آزادی فعالین کارگری
فراخوان عاجل برای جمع آوری
هزینه معالجات پزشکی محمود صالحی

   کمیته ها و نهادها ... ٢٤ فروردین ١٣٨٧
مجموعه پیامها و شادباش ها
در رابطه با آزادی محمود صالحی

   مجموعه ٢٤ فروردین ١٣٨٧
محمود صالحی دلیر با مقاومت و پایداری از زندان آزاد شد
   سایت کارگری افق روشن ١٨ فروردین ١٣٨٧
محمود صالحی یکی از چهره های خوشنام
و از رهبران جسور جنبش کارگری آزاد شد

   کمیته دفاع از محمود صالحی ١٨ فروردین ١٣٨٧
نمایندگان بیش از ٤٠٠٠ نفر از کارگران مواد غذائی سوئد خواهان آزادی محمود صالحی شدند
   ارسلان امجدی- فرهاد شعبانی ١٧ فروردین ١٣٨٧
نامه اعتراضى اتحاديه كارگران ساختمانى
جنگلدارى معدن كارى و انرژى- نيو سات ولز استراليا

   ترجمه و تكثير: اتحاد بين المللى ١٧ فروردین ١٣٨٧
قطعنامه پایانی تحصن و اعتصاب غذای هفت روزه در دفاع از محمود صالحی ــ اروبرو ( سوئد )   ١٦ فروردین ١٣٨٧
حمایت و پشتیبانی اتحادیه پست در سودرمالم - استکهلم
   ترجمه- کمیته آزادی محمود صالحی ١۵ فروردین ١٣٨٧
فراخوان- در دفاع ازجان محمود صالحی
   یورگن هورن ١۵ فروردین ١٣٨٧
دعوت به ادامه تحصن
و تظاهرات برای آزادی محمود صالحی!

   کمیته آزادی محمود صالحی ١۵ فروردین ١٣٨٧
براى آزادى محمود صالحى متحدانه بپا خيزيم!
   کمیته آزادی محمود صالحی ١٤ فروردین ١٣٨٧
محمود صالحی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد گردد!
   کمیته آزادی محمود صالحی ١٤ فروردین ١٣٨٧
نامه و پاسخ عفو بين الملل به
نامه كميته دفاع از محمود صالحى

   اتحاد بین المللی ١٣ فروردین ١٣٨٧
خطر جانی، همچنان محمود صالحی
را تهدید میکند و وی نیاز به معالجه فوری دارد

   کمیته دفاع از محمود صالحی ١٢ فروردین ١٣٨٧
از فعالین کارگری در ایران حمایت کنیم!
جمهوری اسلامی ایران را محکوم نمائیم

کمیته آزادی محمود صالحی-استکهلم١٢ فروردین ١٣٨٧
اطلاعیه شماره ٢
کمیته دفاع از جان محمود صالحی- اروبرو(سوئد)

   ١١ فروردین ١٣٨٧
پیام پشتیبانی از فراخوان تحصن
یک هفته ای برای نجات جان محمود صالحی

   کانون همبستگی - گوتنبرگ ١١ فروردین ١٣٨٧
کمپین آزادی بی قید وشرط
محمود صالحی در شهر فرانکفورت

   کانون همبستگی - فرانکفورت ١٠ فروردین ١٣٨٧
فراخوان
تحصن یک هفته ای برای نجات جان محمود صالحی

   کمیته دفاع از جان محمود صالحی ٩ فروردین ١٣٨٧
میتینک اعتراضی در هامبورگ
برای آزادی محمودصالحی از زندان

   مشترک ٨ فروردین ١٣٨٧
به بيعدالتى عليه محمود صالحى پايان دهيد!
نامه اعتراضى اتحاديه كارگران صنعتى جهان به ...

   ترجمه و تكثيراز: اتحاد بین المللی ٧ فروردین ١٣٨٧
محمود صالحی باید آزاد شود
   هسته اقلیت ٧ فروردین ١٣٨٧
تجمع اعتراضی در دفاع از
آزادی محمود صالحی هم چنان ادامه دارد!!!

   شورای همکاری تشکل ها و ... ٦ فروردین ١٣٨٧
نامه "ائتلاف علیه فقر در انتاریو" در
حمایت از محمود صالحی و خطاب به دولت ایران

   جان کلارک-کمیتۀ هماهنگی تهران ۵ فروردین ١٣٨٧
فراخوان مشترک؛ محمود صالحی را دریابیم
   کمیته ها و نهادها مشترک ۵ فروردین ١٣٨٧
عفو بین الملل و اتحادیه های کارگری اعمال
سرکوبگرانه علیه محمود صالحی را محکوم می کنند

   سندیکای کارگران شرکت واحد ٤ فروردین ١٣٨٧
تجمع اعتراضی، مقابل زندان
سنندج، در دفاع از آزادی محمود صالحی

   شورای همکاری ٤ فروردین ١٣٨٧
بیانیه دانشجویان سوسیالیست
پیرامون وضعیت محمود صالحی

   دانشجویان سوسیالیست ٤ فروردین ١٣٨٧
مصاحبه‌ای با محمد شریف،
در رابطه با قرار بازداشت موقت محمود صالحی

   کمیته دفاع از محمود صالحی ٤ فروردین ١٣٨٧
توطئه مجدد دولت اسلامی
سرمایه برای ادامه زندان محمود صالحی

   فعالین لغو کار مزدی ٣ فروردین ١٣٨٧
نامه اعتراضى دبير كشورى بخش ترانسپورت وعمومى انگلستان به جمهورى اسلامى ايران
   ترجمه اتحاد بین المللی ٣ فروردین ١٣٨٧
پرونده سازی جدید علیه محمود صالحی
   كميته دفاع از محمود صالحی ٢ فروردین ١٣٨٧
اطلاعیه در مورد" بازداشت... محمود صالحی"
   كميته دفاع از محمود صالحی ٢ فروردین ١٣٨٧
پیام به محمود صالحی
   برهان دیوارگر ٢ فروردین ١٣٨٧
جان محمود صالحی در خطر است،
باید وی را از مرگ حتمی نجات داد.!!!

   كميته دفاع از محمود صالحی ٢ فروردین ١٣٨٧
پیام و درخواست فعالین نهادهای
جنبش کارگری در خارج از کشور از محمود صالحی

   کمیته ها و نهادها مشترک ٢ فروردین ١٣٨٧
نامه به سازمان عفو بین‌الملل (امنستی)
درخواست اقدام فورى براى نجات جان محمود صالحى

   كميته دفاع از محمود صالحی ١ فروردین ١٣٨٧
محمود صالحی باید آزاد شود.
   فرهاد شعبانی ١ فروردین ١٣٨٧
مسئوليت جان محمود صالحی
بر عهده مقامات امنيتی و قضايی كردستان است

   كميته دفاع از محمود صالحی ٢٩ اسفند ١٣٨٦
دبیر محترم کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری    شورای همکاری ٢٩ اسفند ١٣٨٦
محمود صالحی دراعتراض به ممانعت مسئولین قضایی از آزادی وی دست به اعتصاب غذا زد.
   شورای همکاری ٢٩ اسفند ١٣٨٦
گفتگو با نجیبه صالح زاده، محمود صالحی در سومین روز
اعتصاب غذای خود در اعتراض به حکم بازداشت موقت

   رادیو برابری ٢٩ اسفند ١٣٨٦
پرونده سازی جدید
برای نگه داشتن محمود صالحی در زندان

  کمیته هماهنگی (منطقه تهران) ٢٨ اسفند ١٣٨٦
پیامی به محمود صالحی!
تقاضا می کنیم اعتصاب غذا را پایان بدهيد !

   امضاء مشترک ٢٨ اسفند ١٣٨٦
وضعیت جسمانی
محمود صالحی پذیرای اعتصاب غذا نیست!!!

   انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ٢٨ اسفند ١٣٨٦
اعلام اعتصاب غذای محمود صالحی
   کمیته دفاع از محمود صالحی ٢٧ اسفند ١٣٨٦
٨ مارس روز جهانی زن را به همه زنان وانسانهای آزادیخواه تبریک می گویم!!!
   محمود صالحی ١٧ اسفند ١٣٨٦
پیام محمود صالحی به تمامی کارگران و دلسوزان سازمانده و شرکت کننده در کارزار جهانی ۶ مارس
   محمود صالحی ١٦ اسفند ١٣٨٦
اقدام فوری:
کارگران زندانی را آزاد کنید و به حقوق آنان احترام بگذارید

www.labourstart.org
   ٢٤ بهمن ١٣٨٦
صدمین سالگرد ۸ مارس روز جهانی زن
فيلم تظاهرات زنان در اولين ٨ مارس بعد از انقلاب ۵٧
   سازمان رهائی زن ١٨ اسفند ١٣٨٦
گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن
   یوتیوب ١٨ اسفند ١٣٨٦
روز زن
   الکساندر کولنتای (١٩١٣) ١٨ اسفند ١٣٨٦
تاریخچه ی روزبین المللی زنان
   الکساندر کولنتای (١٩٢٠) ١٨ اسفند ١٣٨٦
زنان ایران در گذر گاه تاریخ
   اتحاد زنان آزادیخواه ١٨ اسفند ١٣٨٦
لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات، اخبار، گزارشات و مقالات خود را به آدرس سایت بفرستيد: ofoghe_roshan@ofros.com
مقاله و مصاحبه
اجازه تنفس به جنبش کارگری اجازه به بالندگی اجتماع است    مصاحبه شجاعی با لگزیان ٢٤ فروردین ١٣٨٧
v
نظری برآزادشدن محمود صالحی از زندان
   علی احمدپور ٢٠ فروردین ١٣٨٧
v
v
حقیقت در محبسِ تظلم‌جویی و اتهام
   عباس فرد ١٧ فروردین ١٣٨٧
v
توضیحی درباره فحاشی مرتضی افشاری
   به نقل از پيش! ١٧ فروردین ١٣٨٧
v
آقای آذرین شاید نبخشید، اما فراموش کرده‌اید!؟
   مرتضی افشاری ١٧ فروردین ١٣٨٧
v
نه فراموش می کنیم، نه می بخشیم!
   ایرج آذرین ١٧ فروردین ١٣٨٧
v
v
هشدار   فریده ثابتی- امید زارعیان ١۵ فروردین ١٣٨٧
v
مبارزه سیاسی را با پرونده‌سازی‌های پلیسی جایگزین نکنید!   ملک پیرخضری - فرهاد رحیمی ١۵ فروردین ١٣٨٧
v
دیدگاه های متفاوت در تشکل یابی کارگران!
   بهرام رحمانی ١٢ فروردین ١٣٨٧
v
v
کار خانگی، ارزش یا استثمار؟ شراره رضایی ١١ فروردین ١٣٨٧
v
v
درسنگر محمود صالحی    اقبال نظرگاهی ١١ فروردین ١٣٨٧
v
توضیحاتی در مورد ایجاد سایت به نام کمیته هماهنگی منطقه تهران    وفا قادری و فردين نگهدار ٩ فروردین ١٣٨٧
v
v
گذشته جنبش کارگری را به چراغ راه آینده آن تبدیل کنیم    کمیته هماهنگی (منطقه تهران) ٦ فروردین ١٣٨٧
v
v
v
v
v
v
v
v
v
میهمان خانه منصور اسانلو ؛ گفتگو با پروانه اسالو
   اسماعیل محمدولی ١ فروردین ١٣٨٧
v
v
سقف دستمزدها و اعتراض‌های کارگری در ایران
   مهیندخت مصباح ٢٧ اسفند ١٣٨٦
v
جوابی به تعدادی از دوستان كمیته هماهنگی
   جهانگیر- عضو کمیته هماهنگی ٢٧ اسفند ١٣٨٦
v
v
v
v
کمیتۀ هماهنگی "چماق دو سرجناب حکیمی"
   محمد احسان ٢٦ اسفند ١٣٨٦
v
v
v
به کار خانگی باید دستمزد تعلق گیرد
   منیژه گازرانی ٢۵ اسفند ١٣٨٦
v
سرمایه و قراردادهای موقت کار
   کمیته هماهنگی(منطقه تهران) ٢۵ اسفند ١٣٨٦
v
دستمزدهای کارگری کجا! هزینه های زندگی کجا!
   سازمان فدائیان (اقلیت) ٢٤ اسفند ١٣٨٦
v
اعلام موضع از درون زندان به نفع رژیم فاقد هرگونه اعتباریست افشاری، پیام، خسروشاهی، شفیق، فرد ٢٤ اسفند ١٣٨٦
v
v
v
v
در سالگرد اعتصاب کارگران ایران خودرو (متن تصحیح شده)
   کمیته هماهنگی (منطقه تهران) ٢٠ اسفند ١٣٨٦
v
زاویه یِ عمل گرایانه یِِ "تحزب"   بینا دارب زند ١٩ اسفند ١٣٨٦
v
دارو و درمان و بهداشت باید رایگان شود
   منیژه گازرانی ١٧ اسفند ١٣٨٦
v
٨ مارس از نگاه طبقه کارگر   جوانمیرمرادی ١٧ اسفند ١٣٨٦
v
v
آیا افزایش دستمزد کارگران باعث گرانی می شود؟
   کمیتۀ هماهنگی(منطقه تهران) ١٤ اسفند ١٣٨٦
v
ILO و دعوت از تشکلهای مستقل کارگری در ایران!
  جعفر عظیم زاده ١٤ اسفند ١٣٨٦
v
تقابل شرم آور حکومت با جنبش حق طلبانه کارگران
  زینت میرهاشمی ١٤ اسفند ١٣٨٦
v
v
v
v
v
v
v
v
تاریخچه شوراهای شهر و محلات درسنندج
   فەتی کلاه قوچی ٩ اسفند ١٣٨٦
v
v
v
حداقلِ دستمزد کارگران، ماهی ٦٠٠ هزار تومان !
   کمیتۀ هماهنگی(منطقه تهران) ٦ اسفند ١٣٨٦
v
v
سرنوشت کارگران شلاق‌خورده‌ی سنندجی
   رادیو زمانه ٤ اسفند ١٣٨٦
v
بردن کارگران به مسلخ سرمایه داری
   علیرضا ثقفی ٤ اسفند ١٣٨٦
v
v
بحران در تشکل سیاسی کارمزدی
   یوسف آبخون ٤ اسفند ١٣٨٦
v
v
v
v
كارد ديگر به استخوان رسيده است!
   سارا سپهری، فریاد کارگر ٢٦ بهمن ١٣٨٦
v
 
صوتی
یکی از کارگران لاستیک البرز در مورد عدم پرداخت دستمزد و بستن جاده ساوه   رادیو برابری ٢٤ فروردین ١٣٨٧
گفتگو با رضا شهابی در رابطه با احضارهای اخیر فعالین سندیکا و ...   رادیو برابری ٢٤ فروردین ١٣٨٧
پیام شادمانی آزادی محمود صالحی ، جعفر عظیم زاده
   رادیو برابری ١٨ فروردین ١٣٨٧
پیام شادمانی آزادی محمود صالحی ، بهرام رحمانی
   رادیو صدای زنان - استکهلم ١٨ فروردین ١٣٨٧
مشکلات کار و زندگی در عسلویه، گفتگو مهیندخت مصباح با جوانمیر مرادی   رادیو آلمان ١٦ فروردین ١٣٨٧
گفتگو با محمد شریف وکیل مدافع محمود صالحی در رابطه با پرونده موکل خود   رادیو برابری ١٣ فروردین ١٣٨٧
گفتگو با نگهدار درایران و ا موسوی درسوئد در بارۀ پشتیبانی و اقدامات برای آزادی صالحی   رادیو برابری ١٣ فروردین ١٣٨٧
گفتگو با رضا شهابی، در رابطه با وضعیت کارگران شرکت واحد در سالی که گذشت   رادیو برابری ١١ فروردین ١٣٨٧
مصاحبه با اسماعیل محمد ولی در ارتباط با چگونگی تعیین حداقل دستمزد    رادیو فرانسه ٨ فروردین ١٣٨٧
اعتصاب غذای محمود صالحی تا آزادی او ادامه دارد؛ مصاحبه با بهزاد سهرابی    رادیو فرانسه ٧ فروردین ١٣٨٧
احضار اقوام محمود صالحی به اطلاعات سنندج ، مصاحبه با محمد عبدی پور    رادیو برابری ۵ فروردین ١٣٨٧
توضیحات نجیبه صالح زاده و محمدعبدی پور از یاران صالحی درمقابل دادگستری سنندج    رادیو برابری ۵ فروردین ١٣٨٧
مصاحبه رادیو فرانسه با فرهاد شعبانی در مورد بازداشت مجدد محمود صالحی   ٤ افروردین ١٣٨٧
گفتگو با صالح زاده، صالحی در سومین روز اعتصاب غذای خود در اعتراض به حکم بازداشت موقت    ٢٩ اسفند ١٣٨٦
توضیحات علی اکبر پیرهادی عضو هیئت مدیره ... درارتباط با مصاحبه نوروز با اسالو   رادیوبرابری ٢٣ اسفند ١٣٨٦
سخنرانی مریم محسنی به مناسبت ٨ مارس در اتاق پالتاکی رادیو برابری    ٢٢ اسفند ١٣٨٦
گفتگو با محسن حکیمی دربارۀ آخرین وضعیت محمود صالحی، فعال کارگری   رادیو زمانه ٧ اسفند ١٣٨٦
گفتگو با خالد سواری از فعالین کارگری در سنندج در رابطه با احکام شلاق    رادیو برابری ٧ اسفند ١٣٨٦
گفتگو با رضا شهابی از اعضاء سندیکای شرکت واحد در رابطه با احکام شلاق    رادیو برابری ٧ اسفند ١٣٨٦
صالحزاده؛ با وجود وضیعت جسمی وخیم محمود صالحی، مرخصی به اوداده نخواهد شد    رادیو برابری ١ اسفند ١٣٨٦
گفتگو با جعفر عظیم زاده، در رابطه با اجرای حکم شلاق برای فعالین کارگری در سنندج    رادیو برابری ١ اسفند ١٣٨٦
مصاحبه با محمد شریف در مورد وضعیت محمود صالحی
   رادیو برابری ٢٧ بهمن ١٣٨٦
میزگرد مسائل کارگری - محسنی، مقدم، سهرابی، خباز ، شا لگونی    رادیو برابری ٢١ بهمن ١٣٨٦
میزگرد مسائل کارگری - محسنی، مقدم، سهرابی، خباز ، شا لگونی    رادیو برابری ٢١ بهمن ١٣٨٦
نگاهی به مباحث طرح شده درمورد تشکل یابی کارگران درایران ١-  ٢-  ٣-  ٤-   ۵-   ٦    خسروشاهی ٢١ بهمن ١٣٨٦
گفتگو با جعفرعظیم زاده، ازاعضاء اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار دربارۀ دستمزد    رادیو برابری ١٩ بهمن ١٣٨٦
آخرین خبرها در رابطه با سندیکای واحد؛ گفتگو با یعقوب سلیمی یکی از اعضاء سندیکا   رادیو برابری ١٧ بهمن ١٣٨٦
گفتگو با یکی از کارگران کارخانه لاستیک البرز
   رادیو برابری ١۵ بهمن ١٣٨٦
گفتگو با بهروز خباز در مورد کارگران هفت تپه، محمود صالحی، منصور اسانلو و روند پیگیری تشکل های مستقل
   رادیو برابری ١٣ بهمن ١٣٨٦
میزگرد پیرامون موانع تشکل یابی طبقه کارگر و جایگاه سندیکا دهقان، جهان شاهی، آبخون    رادیو برابری ١٣ بهمن ١٣٨٦
سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد در استرالیا با سمینار جعفر عظیم زاده   کمیته همبستگی با کارگران ایران ۵ بهمن ١٣٨٦
گزارشی از وضعیت کارگران منطقه صنعتی عسلیه گفتگو با فردین نگهدار ازکارگران این مجتمع    رادیو برابری ٢٩ دی ١٣٨٦
گفتگو با علی رضا ثقفی پیرامون اعدام های اخیر...پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی....ومصائب مردم در فصل سرما
   رادیو برابری ٢٢ دی ١٣٨٦
نجیبه صالح زاده در بارۀ نتیجه "انژیوگرافی" و برخورد ناشایست یکی از ماموران زندان   رادیو برابری ٢١ دی ١٣٨٦
گفتگو با ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد تهران، پس از آزادی از زندان   رادیو برابری ١٩ دی ١٣٨٦
مصاحبه با ابراهیم مددی بعد از آزادی از زندان
   رادیو زمانه ٩ دی ١٣٨٦
مصاحبه با منیزه گازرانی پیرامون دستگیری فعالین کارگری در پارک چیتگر   آوای دیگر ٩ دی ١٣٨٦
مصاحبه با منیزه گازرانی پیرامون دستگیری فعالین کارگری در پارک چیتگر    رادیو دمکراسی شورائی ٩ دی ١٣٨٦
مصاحبه با منیزه گازرانی پیرامون دستگیری فعالین کارگری در پارک چیتگر    رادیو برابری ٩ دی ١٣٨٦
مصاحبه با بهزاد سهرابی در بارۀ وضعیت بسیار وخیم محمود صالحی در زندان    رادیو صدای نو ٢٨ آذر ١٣٨٦
گفتگو با رضا شهابی، در رابطه با آزادی ابراهیم مددی و بازداشت ابراهیم نوروزی گوهری    رادیو برابری ٢٧ آذر ١٣٨٦
نجیبه صالح زاده در مورد وضعیت بحرانی بیماری محمود صالحی   رادیو برابری ٢٣ آذر ١٣٨٦
گفتگو با سامرند صالحی، در رابطه با نامه اخیر او خطاب به افکار عمومی    رادیو برابری ٣ آذر ١٣٨٦
مصاحبه با رضا اقدسی در بارۀ تجمع به دعوت خانه کارگر در تهران    ٣٠ آبان ١٣٨٦